Fogmaker       

Fogmaker International AB utvecklar, tillverkar och marknadsför släcksystem för motorrum med vattendimma under högtryck sedan 1995.

Vårt släcksystem har en unik släckprestanda då det både kyler och kväver branden, samtidigt som skumtillsatsen effektivt förhindrar återantändning.

Fogmaker är marknadsledande för släcksystem i bussar i Europa, Mellanöstern och Australien, med totalt 75.000 installationer i mer än 50 länder sedan 1995. Fogmakers system finns även installerat i skogsmaskiner, gruvfordon och entrepenadmaskiner.